Информацията е и винаги е била в основата на обществото и неговото развитие – социално, културно, научно и техническо. Контролът върху информацията и информационните източници е използван в продължение на столетия като властов инструмент от силните на деня. Информационният контрол и контролът върху знанието е проблем и на съвременните общества.

Просвещението и неговите достижения, включително печатната преса на Гутенберг, поставят началото на по-свободен и широк достъп до знания за все повече хора. Масовото навлизане на информационните технологии през последните десетилетия се свързва със съществени обществени промени, наричани различно – третата вълна, информационната ера. Днес, ние живеем в глобално информационно общество. Какъв е обаче достъпът ни до знание – улеснен или напротив? Повече или по-малко е контролът върху информацията и знанието?

Информационните технологии са инструмент и могат да бъдат използвани за контрол върху информацията или за нейното свободно разпространение и превръщането й в знание. Могат да се използват за създаването на конкурентни пазари или за тяхната монополизация. На този фон България и Европа търсят, намират и създават своето място в цифровия свят.

ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА е обединение от интернет потребители, автори, компютърни специалисти и юристи. Мисията на сдружението е да задава въпроси, да открива предизвикателства и да търси отговори, да подкрепя развитието на технологиите в полза на знанията и да участва в тези процеси в полза на възможно най-голяма част от обществото.