All posts by Сиянна Лилова

About Сиянна Лилова

Сиянна е студент по Право в Софийския университет с интереси в сферата на авторското право и цифровизацията на обществените отношения. Тя е живяла и учила в Италия и Белгия,  била е стажант в дирекция „Електронно управление“ към МТИТС и посещава специализиран курс по авторско право CopyrightX към Харвард. Сиянна вярва, че споделеното знание е в основата на модерното общество, а неговата защита и отворен достъп следва да бъдат приоритети в развитието на съвременните европейски политики.

20Apr/18

Как ще се отрази проектодирективата за авторското право на образованието?

Два са основните текста на проекта за директива за авторското право в цифровия единен пазар, които ще се отразят пряко на образователната сфера и свободния достъп до знание в Европа: Член 4,Read More…

31Mar/18

Нова уредба на колективното управление на права от март 2018

На 29 март влезе в сила Законът за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, с който се обособява цял нов дял (Дял втори „а”), посветен наRead More…

22Mar/18

Участие на Цифрова република в брюкселската седмица на авторското право

От 19 до 21 март Communia организира Европейска седмица на авторското право в Европейския парламент в Брюксел. На нея се събраха творци, софтуер разработчици, представители на стартъпи и други професионалисти, които споделихаRead More…