ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА осъществяващо дейност в обществена полза, чиито основни цели са:

  • Развитие на гражданското общество и демократичните ценности;
  • Поощряване на демократичния достъп до информация и образование;
  • Защита на правата на интернет потребителите;
  • Отстояване на равни условия в интернет и новите технологии за всички участници;
  • Подпомагане на развитието на децентрализирани мрежи и системи;
  • Подпомагане на стартиращи, малки и средни предприятия;
  • Подпомагане на независими творци, творчески колективи и инициативи.