Обществена консултация относно законодателния акт за цифовите услуги

visa-3082813_1280

Европа, пригодна за цифровата ера, е един от основните приоритети на Европейската комисия за 2019-2024 г.  На 2 юни Европейската комисия започна консултация относно законодателния акт за цифровите услуги – ключов пакет, част от политическите насоки на председателя Урсула фон дер Лайен и включен в съобщението на Комисията „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“ от 19 февруари.

Според Комисията се налага реформа на т.нар. цифрови услуги, тъй като настоящата правна рамка не е променяна от 2000 г., когато е приета Директивата за за електронна търговия. Основно се заявява желание за промяна на действащата уредба на отговорността на онлайн платформите и регулацията на онлайн съдържанието.

Целта на консултацията е да се съберат мнения от широката общественост, доставчиците на цифрови услуги, включително онлайн платформите, предприятията, които достигат до своите потребители онлайн, органите, НПО, представителите на академичните среди и другите заинтересовани страни.

Обхванати са двете работни направления, обявени от Комисията като част от пакета на законодателния акт за цифровите услуги:

  1. Основните принципи на Директивата за електронната търговия, по-специално свободата на предоставяне на цифрови услуги на целия единен пазар на ЕС в съответствие с правилата на мястото на установяване и с широкото ограничаване на отговорността за съдържанието, създадено от потребителите. 
  1. Еднаквите условия на конкуренция на европейските цифрови пазари, където понастоящем няколко големи онлайн платформи действат като пазачи на информационния вход. 

Как да се включим?

Консултацията ще продължи до 8 септември и всички заинтересовани могат да се включат, като попълнят този въпросник. Той съдържа 6 раздела:

  • Сигурност и задължения
  • Режим на отговорност
  • Платформи – пазачи на информационния вход (gatekeeper platforms)
  • Реклама и умни договори
  • Самонаети лица и платформи
  • Управление и изпълнение

Консултацията ще бъде използвана за предложенията на Комисията за пакета на законодателния акт за цифровите услуги, които се очаква да бъдат публикувани в края на годината.

Снимка на Inactive_account_ID_249 от Pixabay

Related Posts

Leave a comment