Комисията по правни въпроси на ЕП продаде правата на потребителите

Europa_Parlament_1985

Тази сутрин Комисията по правни въпроси на Европейския парламент гласува по доклада относно проектодирективата за авторското право в цифровия единен пазар. Резултатите са вече известни и не са приятни: членовете на ЕП са приели член 13, който би принудил отворените платформи, действащи в Европа, да инсталират ъплоуд филтри. Те също така са приели спорното ново сродно право на издателите на новини (чл. 11). Като бонус за правоносителите, евродепутатите дадоха допълнителни права на „организаторите на спортни събития“ и приеха разпоредба, която да принуди търсачките на изображения да плащат за показване на миниатюрни изображения, резултати от търсенето.

Това означава, че правоносителите получават безпрецедентен контрол върху начина, по който използваме интернет за да общуваме, споделяме, създаваме и да се информиране. На практика се прави голяма крачка от отворен интернет към интернет, който функционира като еднопосочен канал за разпространение на популярна култура. Това е огромна загуба за европейското културно многообразие и свободата на изразяване онлайн.

Показателно е, че депутатите от комисията по правни въпроси също така са гласували против всички опити за предоставяне на повече права на потребителите. Предложенията за въвеждане на свобода на панорама в целия ЕС и за позволяване на използването на защитени произведения в съдържанието, генерирано от потребители (и двете от които просто биха привели законодателството в съответствие с реалността) бяха отхвърлени. Членовете на ЕП приеха редица малки подобрения за потребителите в областта на образованието, достъпа до културното наследство и по отношение на извличането на текст и данни, но повечето от тях са със сериозни недостатъци.

Изключението за образователни цели съдържа клауза за приоритет на лиценза, която позволява правоносителите да преодолеят “задължителното” изключение и да наложат неблагоприятни лицензионни условия на потребителите в сферата на образованието, което създава опасен прецедент за правата на потребителите и противоречи на практиката на Съда на ЕС по този въпрос (дело C-117/13, Technische Universität Darmstadt срещу Eugen Ulmer KG).

Изключeнието за извличане на текст и данни (TDM) е ограничено само до научноизследователски цели. Разширяването на това изключение, което да отвори TDM към всякакви субекти и за всякакви цели (което е от решаващо значение за развитието на технологии като изкуствен интелект в ЕС), е само факултативно и няма да се прилага в целия Европейски съюз.

Като цяло, вотът на Комисията по правни въпроси показва абсолютно незачитане на правата на гражданите в цифрова среда. Както Комисията по граждански свободи, така и тази за защита на потребителите бяха подготвили много по-балансирани доклади, които бяха напълно игнорирани от членовете на комисията по правни въпроси. Товапоказва, че законодателят категорично не третира правата и интересите на гражданите и творците като свой приоритет.

В този смисъл днешният мач бе спечелен от големите издатели, въпреки предупрежденията от всички останали участници на цифровия пазар, че резултатът може да бъде разрушителен за свободния интернет и свободата на изразяване.

Свободата на изразяване на гражданите не следва да бъде функция на споразумение между големите издатели и големите технологични компании. Това е право, което трябва да бъде защитавано само по себе си, и е изключително обезпокоителен фактът, че законодателите в ЕС решиха на практика да прехвърлят на големите технологични компании – които се намират извън ЕС – отговорността да решават как европейските граждани могат да се изразяват онлайн.

Ще продължим да се борим за правата на потребителите и творците и да се противопоставяме на машината за цензура. Първата стъпка ще бъде да убедим достатъчно евродепутати, че решението да се продадат правата на гражданите на едрия бизнес заслужава решение на целия Европейски парламент. В светлината на огромната мобилизация около #saveyourinternet, която видяхме през последните дни, трябва да сме в състояние да постигнем това.

Какво следва оттук нататък

* Мандатът на Парламента за започване на преговори със Съвета на ЕС ще бъде оспорен в пленарна зала. Вероятно пленарното гласуване ще се случи на 4 юли и мнението на всеки евродепутат ще е от значение.

* Ако мандатът бъде отхвърлен, през септември ще има гласуване по същество на текста на проектодирективата в пленарна зала. Това означава, че междувременно могат да бъдат предложени и гласувани нови промени в текста.

* Ако мандатът се приеме, се очаква тристранната среща – т.нар. Триалог, да се проведе между септември и ноември, така че ЕП и Съветът ще изготвят окончателен текст.

* Това вероятно ще доведе до окончателно приемане или отхвърляне в пленарна зала през декември и януари.

Източник на анализа: Пол Келер, Комуниа

Legal affairs committee sells out user rights to big content & big tech.

Изображение - Olaf Kosinsky - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62789608

Related Posts

Leave a comment