Център за творческо обучение: смислено използване на технологии в образованието

cto

В първото интервю от поредицата ни, посветена на новото образователно изключение по член 5  на  ДАПЦЕП, директорът на 51 СУ Асен Александров ни разказа как учителите използват онлайн образователни ресурси, за да организират своето училище в облака. 

Следващата ни статия разкрива гледната точка на специалистите, които внедряват дигиталните образователни технологии в класните стаи, а именно Александър Ангелов и Димитрина Папагалска от Център за творческо обучение

Моля да се представите: 

Александър: Аз съм управителят на Център за творческо обучение. Основах Центъра през 2008г. с мисията да помогна за подобряването на цялостната образователна среда в България чрез смислено използване на технологиите в образованието. В момента съм отдаден най-вече на иновациите и развиването на нови партньорства и проекти. Освен това съм Google сертифициран иноватор и член на комисията за иновативни училища към Министерство на образованието и науката.

Димитрина: Аз съм Директор организационно развитие на Центъра, ръководя административния му екип и консултирам по въпросите, свързани с интелектуална собственост. Работя и като асистент в Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС. 

Разкажете ни повече за Център за творческо обучение и последните ви проекти:

Център за творческо обучение изработва програми и провежда курсове за квалификация на учители и обучителни кадри в крак с предизвикателствата на 21-ви век. Участваме активно в международни проекти, насочени към реализацията на младежки инициативи и образователно сътрудничество. Голяма част от работата ни се осъществява в партньорство с училища, образователни и общински институции с цел повишаване на качеството на училищното образование.

Официален партньор сме на Google Cloud в образованието и предлагаме цялостно внедряване на безплатната облачна платформа Google GSuite for Education за училищата у нас. От м. февруари сме единственственият официален партньор в България на LEGO® Education, които предлагат специализирани технологии за развитие  образованието.

В последно време големите платформи като Google се озовават в позицията на „лошите“ герои, както по повод закрилата на лични данни и защита на конкуренцията, така по време на преговорите за авторскоправната реформа в Брюксел. Как бихте коментирали това и какво е цялостното ви мнение за ролята на Big Tech в образованието?

Google, Microsoft и другите големи имат огромен спектър от услуги с най-различно предназначение и това не трябва да се забравя. Много трудно е да се генерализират подобни компании и да им се слагат етикети като „добрият“ или „лошият“.

Услугите на Google за физически лица и тези за бизнес/образование отговарят на различни изисквания и стандарти. Данни от продукти и услуги, предназначени за физически лица се използват за много различни дейности, включително и реклама. Услугите за образование или бизнес, от друга страна, отговарят на най-строгите международни стандарти (COPPA, FERPA, GDPR) и имат много специфични режими на съответствие. Държавни структури свързани с отбраната на САЩ и световни корпорации използват G suite, където стандартите за сигурност са много по-строги от това, което сме свикнали да виждаме в държавната администрация или образователния сектор у нас.

Облачните услуги нa GSuite изобщо не събират и обработват данни по начина, по който Google събира информация за поведението на потребителите с персонални Gmal акаунти. GSuite се използва от министерства, банки, училища, университети и бизнеси по цял свят именно поради изключителната сигурност на платформата.

Не казвам разбира се, че сме про-Google, напротив – ние сме на първо място за смисленото използване на сигурни и надеждни технологични решения. Google предоставят сигурни услуги, но е много важно и потребителите да имат висока дигитална и медийна грамотност, за да знаят кои са тези услуги и как да ги използват.

Даваме прост пример – случва ни се често служители на РУО и други институции да ни изпращат имейли чрез личните си профили в gmail или дори abv.bg, вместо от институционалните си акаунти. Това е абсолютно недопустимо и е проблем не на Google, а на оперативно ниво в съответната организация. 

Големите корпорации като Google и Microsoft имат ресурсите да предоставят изключително качествени и интерактивни облачни  услуги,  които имат различни полезни възможности от LMS (learning management system) платформи като Moodle например.

Какво е необходимо за ефективна дигитална трансформация на образованието у нас? Смятате ли, че уредбата на авторското право и в частност планираната реформа на образователното изключение могат да допринесат за това?

Отново подчертаваме – различни платформи предлагат сигурна среда, но най-важно е самите потребители да знаят как да я използват. Именно затова нашата работа в Центъра е фокусирана не само върху предлагането на технологични решения за образованието, а и върху обучението за пълноценното им използване.

Ако учителите са дигитално грамотни, то това води до „snowball“ ефект – те предават уменията на останалите си колеги, имат по-високи изисквания към други образователни институции и разбира се предават ключови умения и на учениците. Това е начинът да се достигне до експоненциално развитие на дигиталните умения в образователния сектор и нататък в икономиката и обществото . 

Важно е да акцентираме, че каквито и да са крайните ни потребители, повишаването на дигиталната грамотност в България може да се случи единствено ако не се прави разграничение между формалното и неформалното образование. Смятаме, че това е ключов аспект от дигиталната трансформация на образованието. 

Правилата сами по себе си трудно променят нещата. Важно е те да бъдат обяснени по такъв начин, че да променят поведението и разбирането на учителите и учениците. МОН например трябва да се фокусира не само върху предоставянето на достъп на учителите до съдържание за свободно използване. Нужна е подкрепа на добрите практики и популяризирането им, с дейното участие на МОН и други институции в системата, за да се постигне по-добър обмен. Съдържанието и компютрите сами по себе си не променят качеството.  

Най-добрият начин учениците да разбират какво е авторско съдържание е като те самите създават такова. По този начин те се заинтересоват какви са правата им и ще могат най-добре да осъзнаят принципите на авторското право. Върху това трябва да е акцентът – всички участници в образователния процес да бъдат дигитално грамотни и да познават своите и чуждите права.


Александър Ангелов е управител на Център за творческо обучение и най-вече отдаден на иновациите и развиването на нови партньорства и проекти. Google сертифициран иноватор и член на комисията за иновативни училища към Министерство на образованието и науката.

Димитрина Папагалска е Директор организационно развитие на Център за образователни технологии, ръководи административния му екип и консултира по въпросите, свързани с интелектуална собственост. Работи и като асистент в Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС.

Related Posts

Leave a comment