Европейската авторскоправна реформа се пренася в българското право

pexels-luis-quintero-2774556

Обществената консултация по предложението за изменение на ЗАПСП продължава до 15 октомври

На 15 септември Министерството на културата публикува на Портала за обществени консултации проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), с който в българското право се въвежда Директивата за авторското право в цифровия единен пазар (ДАПЦЕП).

Както знаят нашите читетали, Цифрова република е ангажирана с реформата на авторското право в ЕС още от подготвителните работи на директивата, като впоследствие дружеството имаше възможността и честта да вземе активно участие в работната група за транспонирането й към Дирекция “Авторско право” на Министерство на културата.

Щастливи сме, че в рамките на работната група успя да се чуе гласът на гражданския сектор, както и на институции в обществен интерес, каквито са библиотеките и архивите, и бяха възприети редица решения, промотиращи свободата на информация и достъпа до новини, изкуство и култура.

Разбира се, има още какво да се желае! Цифрова република ще продължи да се бори за по-добър режим на използване на съдържание в онлайн образователния процес, който стимулира достъпа до пълноценно образование и е адекватен за българските условия, особено в контекста на продължително дистанционно обучение.

Също така ще продължим да се борим за подобряване на условията за публикуване на генерирано от потребителите съдържание онлайн – така, че новият режим на отговорност на онлайн платформите да не ограничава възможността на Интернет потребителите да общуват, да споделят и да се информират.

Срокът на отвореното обществено обсъждането е 30 дни – от 15. септември до 15 октомври 2021 г.

Предложените изменения в закона касаят:

  • работата както на образователните институции, така и на неформалното образование
  • работата на институциите за културно наследство
  • някои процеси в софтуерната индустрия, като например машинното самообучение (machine learning)
  • отношенията между издатели на новини и доставчици на онлайн услуги
  • отношенията между журналистите и фоторепортерите и издателите на новини
  • отношенията между авторите и изпълнителите, от една страна, и издателите и продуцентите, от друга, по принцип
  • начинът, по който общуваме в социалните мрежи
  • начинът, по който редица онлайн платформи и сайтове оперират

Призоваваме всички заинтересовани в тези широкообхватни теми да се запознаят със съдържанието на документите и да вземат отношение по реформата до 15 октомври.

Публикуваното за обществено обсъждане предложение за ЗИД на ЗАПСП можете да намерите тук.

Становищата на Цифрова република (както и на други заинтересувани лица, предимно от страната на правоносителите в сферата на интелектуалната собственост) от предварителната обществена консултация по транспонирането на директивата можете да намерите тук.

Снимка на Luis Quintero от Pexels.

Related Posts

Leave a comment