Цифрова република посети Беглика

beglika-1-2-1200x480

На 25 и 26 август Ана (Лазарова), Пламена (Попова) и Гълъб (Балджиев) се включиха в десетото, юбилейно издание на фестивала, провеждан в Родопите и носещ духа на свободата.

Ана разказа за опитите да се ревизира регулацията на авторските права чрез проекта за Директива за авторското право в цифровия единен пазар и предизвикателствата пред този проект. Разбира се, централно място в дискусията беше отделено на противоречивия и спорен текст на Чл. 13 от проекта за Директива. Редакцията на въпросната разпоредба предизвиква вече няколко месеца сериозни притеснения сред експертите, и по-трудно – сред широката публика. А притеснения в случая са необходими и оправдани.

Чл. 13, в сегашния му вид, представлява откровен опит (въпреки индиректната и мъглива формулировка в самия текст на разпоредбата) да се въведе филтриране на съдържанието в интернет – в изключително сериозен мащаб. Според анализа на ЕDRi, ако бъде прието това предложение, „…уеб сайтове като Soundcloud, eBay, Facebook и Flickr ще бъдат принудени да филтрират всичко, което вие искате да качите.“ Алгоритмите, следящи за съдържание, и неминуемите грешки, които те ще допускат, обаче не са най-сериозния проблем  – поне от правна гледна точка. Този текст фактически подкрепя овластяването на интернет доставчиците да определят/установяват наличието на нарушение върху интелектуална собственост (а не съда/компетентните държавни органи). Въпросната тенденция, както посочва проф. Нели Огнянова, набира все повече проявления и популярност през последните години, въпреки принципното си противоречие с основните положения на правовата държава.

Срещу текста и най-вече идеята на чл. 13, през последните месеци се обявиха някои от най-значимите авторитети в Интернет (Отворено писмо, подкрепено от Винт Сърф, интернет пионер, Джими Уейлс, съосновател на Уикипедия, Тим Бърнърс-Лий, съосновател World Wide Web, Тим Ву, преподавател в Колумбийския университет, въвел концепцията за мрежова неутралност и други), както и водещи академични институции (Авторскоправната Директива се проваля – отворено писмо, подкрепено от  Институт за информационно право, Университет АмстердамУниверситет Кембридж,  Университет Оксфорд,  Макс Планк Институт за иновации и конкуренция и много други).

Цифрова Република подкрепя кампанията в България срещу приемането на спорната разпоредба, чл. 13 от Директивата за авторското право, в сегашния й вид. Това беше и една главните теми, обсъждани на Беглика още повече, че участието на Цифрова Република във фестивала се осъществи като част от инициативата на Юлия Реда  – #SaveYourInternet – Action Day.

Участието на Цифрова Република на Беглика продължи повече от предвидения един час и искрено се надяваме, че сме открили нови съмишленици и приятели, които и за в бъдеще ще подкрепят свободата в цифровото пространство.

Leave a comment