AI и интелектуална собственост: публично обсъждане

artificial-4082314_1920

Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) стартира публично обсъжане за влиянието на изкуствения интелект (AI) върху политиките за интелектуална собственост.

Целта на WIPO е да започне широка отворена дискусия на международно ниво относно проблемите, които все по-широкото приложение на изкуствения интелект поставя пред развитието на политиките и законодателството в сферата на интелектуалната собственост.

Секретариатът на организацията публикува чернова с основните набелязани проблеми във всяка една от сферите на интелектуална собственост, които ще бъдат в центъра на бъдещите дискусии. Към момента някои от най-важните въпроси са:

 1. Патенти:
  • Следва ли законите да позволяват AI да бъде посочен като изобретател, или изобретател може да бъде само човек?
  • Как се определя кой е собственик на патент, в чието изобретяване участва AI?
  • Трябва ли изобщо да се предоставя патентна закрила на изобретения, създадени от AI?
  • Как се определя изобретателската стъпка за изкуствения интелект и следва ли съдържание, създадено от AI, да се квалифицира като предшестващо състояние на техниката?
 2. Авторски права:
  • Има ли авторско право върху AI-генерирано съдържание и ако да – кой е неговият носител? (Повече може да прочетете в статията ни по темата тук.)
  • Следва ли са се въведе някакво друго sui generis право за AI-генерирано съдържание?
  • Нарушават ли се авторски права, ако AI използва чуждо произведение при автоматизираното генериране на съдържание?
  • На кого принадлежи авторското право върху т.нар. deep fakes и трябва ли обектите на тези deep fakes да получават някакво възнаграждение за това?
 3. Данни:
  • Следва ли да бъде създадено ново право на интелектуална собственост осносно данните, или сегашният режим е достатъчен за закрилата им?
  • Ако бъде създадено ново право: какви видове данни ще се ползват със закрила и каква точно ще бъде тя?
  • Как това ще се отрази на свободния поток от данни, който е необходим за развитието на AI, науката и техниката?

Дискусионните въпроси са отворени за коментари и бележки, които могат да бъдат изпратени от всеки чрез специална форма на уебсайта на WIPO тук до 14 февруари 2020 год.

Image by mohamed Hassan from Pixabay

Related Posts

Leave a comment