Филтри и предразсъдъци: Технически аспекти на предварителното филтриране на съдържание онлайн

29133092_171295123668546_3628057306991689728_n

Цифрова република организира първото си събитие – “Филтри и предразсъдъци: технически аспекти на предварителното филтриране на съдържание онлайн” на 23 март 2018 година като част от кампанията “Спри робо полицията”.

Целта на събитието беше да бъдат обсъдени от експертна гледна точка различните аспекти на онлайн филтрирането на съдържание, което може да бъде въведено в европейското законодателство, ако проектодирективата относно авторското право в цифровия единен пазар бъде приета и транспонирана в националните законодателства. С член 13 от проекта се предвижда всички доставчици на услуги в интернет да имплементират алгоритми, с които да филтрират минаващото през тях потребителско съдържание за евентуални авторскоправни нарушения.

По време на презентациите основният фокус беше поставен върху съществуващите технологични ограничения пред въвеждането на задължителни филтри за доставчиците на онлайн услуги, тежестите за бизнеса, които едно такова задължение би създало, както и проблемът за онлайн цензурата. Самите участници на събитието бяха експерти от сферата на технологиите, бизнеса и правото, които представиха една комплексна картина относно евентуалното практическо приложение на новото законодателно предложение, неговите позитиви и негативи.

Събитието се проведе в рамките на два модула, модерирани от председателя на сдружение “Цифрова република” – Ана Лазарова. Презентатори бяха:

  • Васил Колев от фондация Отворени проекти, който запозна гостите на събитието с различните съществуващи методи за автоматизирано филтриране на съдържание и обясни защо според него на практика нито един от тях не работи достатъчно задоволително;
  • Мая Стоянова и Христина Недкова от SiteGround Hosting, които разясниха икономическите, техническите и юридическите тежести за бизнеса, които задължението за филтриране би създало;
  • Марчин Олендер от Google разказа за филтрите за съдържание, които YouTube са разработили, като наблегна на времето и инвестициите, които са били вложени в усъвършенстването им и невъзможността да бъдат приложени аналогично при всеки един доставчик на онлайн услуги;
  • Момчил Русинов обясни техническите аспекти на системата на управление на  SoundCloud
  • Уолтър ван Холст от Vrijschrift, който като юрист и специалист по управление на информацията и защитата на лични данни, посочи предизвикателствата пред филтрите на съръджание от юридическа гледна точка
  • Божидар Божанов от Sofia Legal Hackers пък представи своите предложения за алтернативи за защитата на авторски права онлайн като оправна точка за компромисен вариант на член 13.

Related Posts

Leave a comment