ЦЕЛИ

ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА е сдружение, осъществяващо дейност в обществена полза, чиито основни цели са:
  • Развитие на гражданското общество и демократичните ценности
  • Поощряване на демократичния достъп до информация и образование
  • Защита на правата на интернет потребителите
  • Отстояване на равни условия в интернет и новите технологии за всички участници
  • Подпомагане на развитието на децентрализирани мрежи и системи
  • Подпомагане на стартиращи, малки и средни предприятия
  • Поомагане на независими творци, творчески колективи и инициативи