Обучение по авторско право за журналисти

3

Тази събота, 26 януари, Цифрова република, съвместно с партньорите ни от Асоциацията на европейските журналисти – България и проекта „За истината“, проведоха в София еднодневно обучение по авторско право за журналисти.

Ана Лазарова от Цифрова република въведе участниците в основите на актуалната авторскоправна уредба с акцент върху спецификите, свързани със създаването и използването на авторски материали в контекста на журналистическата професия.

Курсът обхвана теми като:

  • обекти на авторско право в журналистиката офлайн и онлайн;
  • правен режим на новините;
  • кога журналистът е автор, какво обхваща авторското право, как възниква и какви правомощия дава на правоносителя;
  • съавторство, възникване на правата в рамките на трудово правоотношение;
  • авторскоправни неволи при публикуване в сайтове, блогове и социални медии;
  • специфики при цитиране и хиперлинкове и др.

Обучението засегна и теми като прехвърляне на права, включително чрез стандартни лицензи, и запозна участниците със спецификите на Creative Commons лицензите и тяхното използване, в това число и цитиране и намиране на съдържание под свободен лиценз.

Разбира се, сред темите на курса бяха и актуалните законодателни промени в сферата на авторското право в Европейския съюз.

Related Posts

Leave a comment