РЕСУРСИ

Смесено съдържание под свободен лиценз:
Creative Commons Search 
Wikimedia Commons 
Europeana Search API
Свободна музика:
Free Music Archive
CCMixter
Свободни снимки:
Pexels
Pixabay