Обучение “АВТОРСКО ПРАВО ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ”

pexels-marta-dzedyshko-20675691

На 7 и 14 декември 2020 г. Цифрова република, съвместно с Creative Commons България, организира обучение на тема „Авторско право за библиотеките“ с лектор – Ана Лазарова. 

Събитието се проведе в отговор на ясното желание, изразено от наши партньори, за повишаване на експертизата в сферата на авторското право на служителите на институциите за културно наследство в контекста както на политиките за масова цифровизация, така и на предстоящите законови промени, касаещи сектора.  

На обучението присъстваха представители на девет регионални библиотеки – РБ “Пейо К. Яворов”, гр. Бургас, РБ „Пенчо Славейков“ – Варна,  РБ „Любен Каравелов“ – Русе, РБ „Априлов – Палаузов“, гр. Габрово, РБ „Захарий Княжески“ – Стара Загора, РБ “Димитър Талев” – Благоевград, РБ „Проф. Беню Цонев“, гр. Ловеч,  РБ „Николай Вранчев“ – Смолян и РБ „Петър Стъпов“, гр. Търговище.

Обучението обхвана изясняването на основни понятия в авторското право, но засегна и много актуални проблеми – както скорошни казуси, възникнали в Европа и САЩ по повод ползването на съдържание онлайн, така и практически въпроси, свързани с цифровизирането на колекции, и използването от библиотеките на стандартни лицензи и означения за правен статус (Rights statements). Специално внимание бе обърнато на предстоящата национална имплементация на Директивата за авторското право в цифровия единен пазар и механизмите, които тя въвежда, и които пряко касаят дейността на институциите за културно наследство.

Щастливи сме, че обучението се радваше на голям интерес, протече във ведра атмосфера, провокира интересни дискусии и получи като цяло много положителни отзиви! От Цифрова република възнамеряваме да предложим същото обучение повторно, както и да използваме ценния опит за организирането на нови курсове и форуми в сферата на интелектуалната собственост и цифровите права.

Photo by Marta Dzedyshko from Pexels

Related Posts

Leave a comment