free-2751473_1920

Тази година, както и всяка друга, на 1 януари отбелязахме Деня на общественото достояние (public domain). Това е денят, в който изтичат авторските права върху хиляди произведения на литературата и изкуството, научни трудове и др., така че те стават свободно достъпни за всички нас – нашето общо културно наследство, което от определен момент нататък можем да използваме и разпространяваме без авторскоправни ограничения.

Отново, доброволците на Уикипедия са се погрижили да ни предоставят списък на станалите обществено достояние в началото на тази година произведения. Можете да ги проверите тук.

Но 2019 г. е уникална година по няколко направления:

Тази година празнуваме 10-та годишнина от публикуването на Манифеста за обществено достояние, изработен в рамките на европейската мрежа за цифрово обществено достояние Communia и одобрен от много международни организации.

В САЩ, откакто Законът за разширяването на авторските права (Copyright Term Extension Act) от 1998 г., нито едно публикувано произведение не е станало обществено достояние. Но за първи път от 20 години през януари тази година десетки хиляди книги, филми, аудиовизуални произведения, ноти и пиеси, публикувани през 1923 г., бяха освободени от авторскоправни ограничения.

Но най-важното е, че в рамките на триалога по Проектодирективата относно авторското право в цифровия единен пазар, от която ние от Цифрова република живо се интересуваме, има шанс общественото достояние да получи изрична правна защита на европейско ниво.

Защо общественото достояние се нуждае от защита?

Много хора биха се запитали защо е необходима защита на достъпа до произведения, върху които вече няма авторски права. Не би ли следвало достъпът до тях да е свободен per se? Общественият договор в основата на авторскоправната уредба се изразява в това, че творците се сдобиват с ограничен във времето икономически монопол върху произведенията си в замяна на споделянето им с обществеността (публикуването им).

В последните години обаче различни публични и частни играчи се опитват да използват правата на интелектуална собственост за това да разширят този контрол отвъд заложените в закона срокове. Така например в някои национални законодателства точната репродукция на произведения – обществено достояние се ползва със самостоятелна авторскоправна защита, което прави невъзможно свободното разпространение на цифровизирани копия на картини от 16 век, например. Друг пример са опитите произведения с изтекли авторски права да бъдат защитавани като търговски марки за вечни времена.

Парадоксално, защитата на общественото достояние (public domain) става също толкова важна колкото защитата на авторското право.

Седмица на общественото достояние

В подкрепа на каузата за запазване на свободния достъп до общото ни културно наследство, тази година между 21 и 25 януари отбелязваме седмица на общественото достояние.

Напомняме, че в рамките на инициативата, на 24 януари (четвъртък) от 18:00 ч. Цифрова Република, съвместно с Гьоте институт, организира публична лекция на нашия колега Димитър Димитров, който също така е и Директор на европейските политики на Уикимедия, и ще ни разкаже за предизвикателствата пред това общественото достояние да остане наистина достъпно за обществеността, както и какви усилия полага „отворената“ общност за защита на общото ни културно наследство и правото ни на свободен достъп до него.

Лекцията ще завърши със свободна дискусия на чаша вино. Можете да проследите събитието във Facebook. Заповядайте!

Related Posts

Leave a comment