обучение

26 ян.: Обучение по авторско право за журналисти

Цифрова република, съвместно с партньорите ни от Асоциацията на европейските журналисти – България и проекта „За истината“, ще проведе еднодневно обучение по авторско право за журналисти в София на 26-ти януари 2019г.

Ана Лазарова ще въведе участниците в основите на актуалната авторскоправна уредба с акцент върху спецификите, свързани със създаването и използването на авторски материали в контекста на журналистическата професия.