уикимедия

free-2751473_1920

24 ян.: Обществено достояние – граници на авторското право

В рамките на международната седмица на общественото достояние, която ще се проведе от 21 до 25 януари 2019 г., Димитър Димитров от Цифрова република ще разкаже какви усилия полага “отворената” общност за защита на общото ни културно наследство и правото ни на свободен достъп до него.