europ_678x410_crop_478b24840a

14 ян.: Богат Гугъл, беден издател: Уроците за интернет, които научихме по време на авторскоправната реформа“

Ана Лазарова от Цифрова република ще води публична лекция на тема „Богат Гугъл, беден издател: Уроците за интернет, които научихме по време на авторскоправната реформа“ в рамките на семинар „Знания за PR практици и журналисти“ към НБУ.
Събитието има за цел да запознае студентите с професионалисти от практиката и да ги въведе в новите регулации в сферата на авторските права.

abstract-ai-art-355948

20 апр.: Как ще се отрази проектодирективата за авторското право на образованието?

Два са основните текста на проекта за директива за авторското право в цифровия единен пазар, които ще се…