РАБОТИЛНИЦА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Вие сте независим творец, който търси съвет по авторскоправен проблем? Започвате нов проект и имате нужда от правна помощ за реализирането му? Не сте сигурен(а) дали е необходимо да се обърнете към адвокат, но искате повече информация и професионално мнение?

Или пък сте студент, който се интересува от интелектуална собственост и иска да придобие практически опит чрез работа по истински казуси и директно с клиенти?

КАКВО Е ПРАВНА КЛИНИКА?

„Работилницата за интелектуална собственост“ представлява правна клиника за pro bono консултации на независими творци и творчески колективи с помощта на студенти от специалност „Право“. Студентите ще се подготвят и ще дават консултациите под надзора на действащи адвокати, представители индустриална собственост и преподаватели от най-добрите университети в България.

Концепцията за предоставяне на безплатни и отворени за обществото правни консултации от студенти е известна  като „клиника“ и се реализира под патронажа на много университети и неправителствени организации по цял свят.

НАШАТА ЦЕЛ

Работилницата ще предоставя подрепа на независимите автори при реализация на тяхната творческа продукция и ще окуражава използването на свободни лицензи при публикуване на произведения, като се стреми да спомогне за изграждането на една правно грамотна общност от творци в България, която е запозната с ценностите на свободното споделяне.

Това, за което ще помолим творците, участващи в клиниката, е да допринесат за увеличаването на ресурсите със свободен достъп чрез пускането на някое тяхно ново или вече съществуващо произведение под лиценз на Creative Commons.

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ?

Молим всички желаещи да посещават консултациите да попълнят предварителна форма, в която да посочат основната информация за тях и техния казус, за да могат студентите да имат възможността да се подготвят предварително. Ако сте студент, който иска да се включи в инициативата, моля пратете ни информация за Вас и кратка мотивация тук.

Цифрова република си запазва правото да избира с кои случаи да се ангажира и на кои клиенти да предостави консултации. Основни критерии за подбора на казуси и участници в работилницата са: степента на сложност и характера на търсеното решение, натовареността на студентите и техните обучители, дали клиентите са независими творци, представителни организации или търговски дружества.

Източници на графиките (свободен лиценз):
Vector illustration credit: vecteezy.com 
Background vector created by rawpixel.com - www.freepik.com