ОБЩО

ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА е обединение от интернет потребители, автори, компютърни специалисти, предприемачи и юристи. Нашата мисия е да се застъпваме за правата на интернет потребителите и да отстояваме свободния достъп до информация. Целта на сдружението е да задава въпроси, да открива предизвикателства и да търси отговори, да подкрепя развитието на технологиите в полза на знанията и да участва в тези процеси в полза на възможно най-голяма част от обществото.

ВИЗИЯ И МИСИЯ

ВИЗИЯ: България е водеща страна в света по прилагането на цифрови технологии в ежедневието, дава се като успешен пример за развитие и се кани да сподели експертиза. Технологиите не се използват като самоцел, а допринасят за по-добри социални и икономически възможности на всички граждани.

МИСИЯ: Настоящата ни мисия е цифровизирането на образованието, културното наследство и предпиемачеството в България по начин отстояващ гражданските и човешките права.

ЦЕЛИ

ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА е сдружение, осъществяващо дейност в обществена полза, чиито основни цели са:

  • Развитие на гражданското общество и демократичните ценности
  • Поощряване на демократичния достъп до информация и образование
  • Защита на правата на интернет потребителите
  • Отстояване на равни условия в интернет и новите технологии за всички участници
  • Подпомагане на развитието на децентрализирани мрежи и системи
  • Подпомагане на стартиращи, малки и средни предприятия
  • Подпомагане на независими творци, творчески колективи и инициативи