КАРТОГРАФИРАНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

От началото на 2020г. ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА е инициатор и координатор на проект за сравнително-правно проучване на националното прилагане на изключенията и ограниченията на авторското право в държавите членки на ЕС.

Целта на изследването е идентифицирането на особено рестриктивни национални имплементации – такива, които пречат на изпълнението на самата цел на съответното изключение, като осуетяват упражняването на основни права като свобода на изразяване, достъп до информация, свобода на изкуствата, право на достъп до образование, свобода на печата и др.

Проучването се основава на анализ на първични източници (законодателството в областта на авторското право на съответните юрисдикции) в 27-те държави членки на ЕС, както и на по-задълбочен анализ на националните разпоредби и съдебната практика за пет държави членки – България, Гърция, Полша, Португалия и Румъния.

Изследванията за тези юрисдикции бяха проведени от следните национални експерти: Ана Лазарова и Сиянна Лилова от Цифрова република – за България; Александра Гианопулу от Homo Digitalis – за Гърция; Наталия Милешик, предишен представител на Centrum Cyfrowe – за Полша; Едуардо Сантош от Associação D3 – за Португалия и Богдан Манолеа от ApTI – за Румъния.

Този проект е подкрепен с безвъзмездна финансова помощ за предсъдебно сравнителносправно проучване от Фонда за цифрова свобода (Digital Freedom Fund) . Резултатите от това проучване бяха използвани като един от основните източници за националното прилагане на InfoSoc директивата при актуализирането на проекта copyrightexceptions.eu .

COPYRIGHTEXCEPTIONS.EU

ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА, заедно с COMMUNIA Association for the Public Domain и Open Future e сред основните действащи лица, свързани с актуализирането на информацията в сайта copyrightexceptions.eu. copyrightexceptions.eu е съвместно усилие за цялостно картографиране на фрагментирания пейзаж на потребителските права в контекста авторско право на Европейския съюз. Той предоставя информация за националните изпълнения на различните изключения и ограничения на авторското право и сродните му права, предвидени в следващите директиви на ЕС за авторското право.

Ана Лазарова е един от първоначалните сътрудници на обновената платформа.

Ако желаете да допринесете за развитието на copyrightexceptions.eu , подробни инструкции за принос можете да намерите на страницата за участие на проекта .

НАП LEAKS

На 15.07.2019 г. няколко български медии получиха имейл, съдържащ 11 гигабайта екселски таблици. Имейлът беше пуснат от руски имейл сървъри и в крайна сметка стана ясно, че съдържа 57 папки с данни. Пробивът в сигурността на данните на НАП доведе до публикуването на лични данни за близо 6 милиона физически лица, както и разкри на пръв поглед незаконосъобразна подредба на информацията по различни признаци – съдии, прокурори, следователи, висши държавни служители, частни съдебни изпълнители, футболисти, лични лекари и др.

Оказа се, че Агенцията не е изпълнила нормативните изисквания, свързани с опазването на информацията, която обработва, включително личните данни на българските граждани. Международният данъчен форум свали доверието си от България и прекъсна автоматизирания обмен на данъчно значима информация.

Комисия по защита на личните данни наложи имуществена санкция и разпореди принудителни административни мерки, които НАП обжалва. Бяха заведени около 100 индивидуални граждански иска във връзка с претърпени вреди във връзка с Пробива и разкриването на данни.

Цифрова република е част от неформална група от хора и институции, които завеждат колективен иск срещу НАП. Повече информация за инициативата и развитието на делото може да откриете на сайта на инициативата .

ТЕХНОЛОГИЧНО ПРАВО

Правната регламентация на технологиите започва да оформя самостоятелен сектор на правото. Цифрова Република следи отблизо развитието около Регламента за платформите, пакета за цифровите финанси, проекто-нормативната уредба на изкуствения интелект, на блокчейн технологиите, както и, съответно, проекто-акта за Цифровите услуги и Цифровите пазари.

Доминацията на технологиите в ежедневието ни правят защитата и укрепването на цифровите права все по-важна тема.

ОТВОРЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Цифрова република защитава позицията, че закрилата на авторските права следва да подкрепя, а не да възпрепятства образователните дейности. Смятаме, че за постигането на тази цел са еднакво важни както отворения достъп до образователни ресурси, така и стабилни и широки образователни изключения на авторското право.

Подкрепяме активно и предоставяме консултации както на отделни образователни институции, така и на други организации в сферата на културата, относно създаването и развитието на модерни политики, съчетаващи отвореният достъп до образователни ресурси, както и принципите, заложени в Декларацията от Кейп Таун и Движението за отворено образование.