Трябва ли ни съгласие на автора, за да вмъкваме снимки от Instagram?

black-smartphone-27336751

В рамките на само два месеца американските съдилища родиха противоречива съдебна практика по въпроса с ембедването на снимки от Instagram. Фотографите все по-активно опитват да защитят авторските си права, но съдът още лъкатуши в тълкуванията си на някои основни проблеми в тази област. Зачестилите дела доведоха и до официално изказване от страна на Instagram по повод ембедването на снимки.

To embed or not to embed, that is the question

Първото ключово решение в материята от тази година бе на Нюйоркски съд и даде зелена светлина на ембедването на снимки.

Спорът беше за това дали включването на снимка от публичен Instagram акаунт в статия чрез ембедване нарушава авторските права. Той завърши неблагоприятно за фотографа Стефани Синклер, чиято снимка бе използвана в статия на Mashable без позволението ѝ.

За да стигне до извода за правомерно използване от страна на сайта ползвател, съдът тогава разгледа следната верига от документи: 

  1. Общи условия, с които потребителите се съгласяват да оправомощят Instagram да сублицензира тяхното съдържание;
  2. Политика за поверителност, посочваща, че публичните Instagram профили са обект на използване чрез API на Instagram;
  3. Platform policy, която насърчава радио- и телевизионните организации и издателите да откриват съдържание, да получат цифрови права върху медийно съдържание и да го споделят чрез web embeds.

Така проблемът бе решен на базата на сублицензиите и това даде свобода на различните сайтове да ембедват снимки в свои статии.

Скоро след решението по делото Mashable, обаче, в много сходно дело, заведено от професионален фотограф срещу сайта Newsweek, съдът не прие за чиста монета наличието на лиценз за вграждане на снимки.

Разсъжденията на друг съдия, отново в окръг Ню Йорк, водят до извода, че не са налице достатъчно доказателства за  валиден сублиценз от Instagram за ембедване на снимки. Макар че на отделни места в Общите условия и Политики се предвижда възможността за споделяне на съдържание от потребители, използващи ембедване, на нито едно място не е изрично упоменато да им се предоставя сублицензия за това. Всъщност, “подразбиращ се лиценз” може да съществува само когато авторът създава авторска творба със знанието и намерението тя да бъде използвана от друг с конкретна цел.

Newsweek опита също да докаже, че вмъкването на снимката представлява “fair use”, или честна употреба. Доктрината за fair use в американското право позволява при определени обстоятелства да се използват авторски материали без разрешение от носителя на авторските права.

Сайтът ползвател изтъква, че в случая е налице трансформативна употреба, което е една от хипотезите на fair use. Трансформативна употреба е тази, която съобщава нещо ново и различно от оригинала или разширява полезността му, като по този начин служи на общата цел на авторското право да допринесе за общественото знание (Authors Guild, 804 F.3d at 214). Съдът приема, че при простото ембедване на снимката в статия не е налице трансформация, защото същото е имало само илюстративна цел. 

Правилото на сървъра

Американският Закон за авторското право  дава на автора няколко изключителни права, сред които правото публично да показва своите авторски творби. Публичното показване на произведение съгласно закона e „показване на негово копие, директно или чрез филм, слайд, телевизионно изображение или друго устройство или процес“. Законът дефинира „устройство или процес“ като „познато или по-късно разработено такова“. 

Ембедната публикация всъщност представлява код, който инструктира браузъра на потребителя да извлече съдържанието на публикация директно от сървърите на Instagram. Възможна линия за защита на сайтовете ползватели е да твърдят, че действителният разпространител на авторско съдържание не са те, а Instagram.

Много важно за американското право е наложеното от практика правило на сървъра (“server rule”) –  отговорност за евентуално неразрешено използване на защитена творба носи страната, която управлява сървъра.  „Правилото на сървъра“ означава, че вграждането на съдържание, защитено с авторски права, намиращо се на друг уебсайт, не нарушава правата на публично изпълнение или показване, освен ако това съдържание не е копирано и на сървъра на вграждащия уебсайт.

Това правило е обвързващ закон в 9-ти окръг, който включва Калифорния (и следователно обхваща много технологични компании). Апелативните съдилища в повечето други съдебни райони не са се произнесли по въпроса по един или друг начин. Федерален съдия в Ню Йорк обаче отхвърли т. нар. “server rule” през 2018 г., създавайки прецедент – той стига до заключението, че когато ответниците са допуснали ембеднати туитове да се появяват на уебсайтовете им, действията им нарушават изключителното право на показване на ищеца. Фактът, че изображението е хоствано на сървър, притежаван и управляван от несвързана трета страна (Twitter), не ги предпазва от този резултат. (Goldman v. Breitbart News Network, LLC, 302 F. Supp. 3d 585, 591 (S.D.N.Y. 2018)

Ако правилото на сървъра бъде прието извън 9-ти окръг, това може да осигури правна основа за продължаване на използването на вградени публикации в Instagram. От друга страна, ако вторият окръг, който обхваща Ню Йорк, в крайна сметка отхвърли server rule, тогава би станало рисковано да се използва ембедване без отделен лиценз за авторски права.

Намеса на платформата

Може би в резултат на зачестилите съдебни дела за нарушени авторски права от ембедване, Instagram излезе с официално изявление

“Въпреки че Общите условия допускат да предоставяме сублиценз, той не се отнася до нашия embedding софтуер” – обяви говорителят на Facebook (компанията притежател на Instagram) в имейл до Ars Technica. “Нашите политики изискват третите лица да получат необходимите разрешения от правоносителите. Това включва осигуряване на лиценз за споделяне на съдържание, ако лицензът се изисква по закон.“

Така сайтовете ползватели се озоваха в небрано лозе, като ще трябва да искат разрешение от притежателя на правата върху потребителско съдържание за неговото ембедване. В противен случай могат да бъдат подведени под отговорност за нарушение.

След официалното изявление от страна на Instagram, пътят на защита на платформите чрез позоваване на казуса с Mashable и на Общите условия не е ефикасен. На този етап като че ли най-разумният подход е да се иска предварително разрешение от автора на снимката преди всяко ембедване.

Terms and complications

Не е тайна, че Общите условия и Политики на социалните платформи, в частност Instagram, са съвкупност от сложни документи, и подлежат на различни интерпретации в зависимост от това какъв извод искат да обосноват страните. 

Така например, Platform Policy на Инстаграм казва, че потребителите на API трябва да изискват изрично съгласие на автора на съдържанието, преди да го използват за реклама. При тълкуването на тази точка излиза, че съгласие е необходимо само когато използването е с търговска цел (реклама). Това пък води до извода, че съгласие не е необходимо, когато съдържанието се използва с нетърговска цел.

Има и аргументи в полза на обратното виждане, върху част от които стъпва и решението по казуса срещу Newsweek. Platform Policy предвижда да се спазват всички изисквания и ограничения върху употребата на потребителско съдържание, наложени от собственика на съдържанието. Не става ясно обаче как тези ограничения ще достигнат до останалите потребители, които искат да ползват чуждо съдържание.

Не можем да подминем и факта, че и в двата разгледани казуса е имало изрично искане от авторите на снимките за тяхното сваляне от сайтовете, като и в двата такова не е последвало. Това нарушава Политиката на Instagram, която казва, че в рамките на 24 часа трябва да бъде премахнато всякакво съдържание, когато собственикът му изрично е помолил за това. Така че дори да не е имало нарушение на авторски права, такова е било налице по отношение на Политиките на Instagram.

Винаги ли е необходимо предварително разрешение за ембедване?

Заявлението на Instagram завършва с това, че разрешение трябва да бъде получено само ако лицензът се изисква по силата на закона. Това поставя допълнителни въпроси кога точно трябва да се иска разрешение и дали споделянето чрез ембедване не попада в хипотезите fair use. 

Всеки случай обаче има специфики и ще е добре ако Instagram доразвие своите политики и успее да утвърди правила поне за най-често срещаните проблеми при споделяне на съдържание чрез Instagram API. 

Правилата на социалните мрежи, такива каквито са на този етап, дават поле за изява на съдилищата и насърчават възникването на прецеденти в тази материя. Както обсъдихме, един и същи казус може да бъде разрешен по коренно различен начин в Ню Йорк и в Калифорния.

Това поставя всички собственици на уебсайтове и онлайн потребителите изобщо в несигурно положение и обезсмисля функциите на ембедването.

Photo by Oleg Magni from Pexels

Related Posts

Leave a comment