Обучение “Авторско право за библиотеките” – 16/05/2022г.

Screenshot (49)

През февруари 2022г. от сдружение Цифрова Република и Creative Commons България успешно организирахме второто поредно обучение на тема: “Авторско право за библиотеките”. Събитието беше посветено на изясняване на ключови въпроси в сферата на авторските права, авторскоправната реформа на европейско и национално ниво, както и обсъждане на практически въпроси. Включиха се представители на регионални и унивеситетски библиотеки от страната.

В отговор на проявения интерес от страна на партньори и институции, с радост Ви съобщаваме, че на 16 май 2022г. (целодневен ангажимент) ще се проведе третото ни онлайн обучение на тема: „Авторско право за библиотеките“ в платформата Zoom. Ако имате интерес към обучението, моля регистрирайте до 06 май 2022г. чрез нашата форма регистрация тук

Цената на обучението е в размер от 250 лева за една институция. Обръщаме Ви внимание, че регистрацията позволява участието на до 3 служители от една институция в обучението.

ПРОГАМА:

Сутрешна сесия

  • Основни понятия в авторското право: Автор. Други правоносители; Обект на закрила с авторски и сродни права. Комплексни произведения. Бази данни. 
  • Имуществени и неимуществени права. Видове използване. Използване онлайн – право на предоставяне на публично разположение. Режим на заемане на електронни книги.
  • Изключения и ограничения от авторското право. Свободно използване на защитено съдържание. Обществено достояние. 
  • Лицензиране. Стандартни лицензи. Creative Commons. Означения за авторскоправен статус (Rights Statements).

Следобедна сесия

  • Регулация на международно, европейско и национално ниво. Актуалната реформа на авторското право в ЕС.
  • Изключения в полза на институциите за културно наследство – цифровизиране с цел съхранение.
  • Нови режими на разширено колективно лицензиране и масова цифровизация на културно наследство.

ЛЕКТОР: Ана Лазарова

Повече подробности за лектора, програмата и условията за регистрация, можете да намерите в поканата за събитието по-долу:

Related Posts

Leave a comment