Как договорите с издатели влияят на възможностите на библиотеките да предоставят достъп на публиката до колекции

access libraries (1)

Цифрова република ще проведе изследване на степента, в която основните мисии на библиотеките могат да бъдат ограничени по договорен път

През 2023 г. Цифрова република започва работа по изследване, възложено в рамките на програмата Knowledge Rights 21 (KR21), което има за цел да анализира договори, предлагани на библиотеки в цяла Европа от издатели и други доставчици на информационни ресурси, с цел да направи оценка до каква степен възможностите на библиотеките да предоставят достъп на публиката до своите колекции могат да бъдат преодолени от условията, налагани с тези договори (лицензионни споразумения). 

Нарастващата роля на електронно съдържание в колекциите на библиотеките означава, че условията на доставчиците, залегнали в предлаганите от тях договори за използване на предоставените произведения и материали, имат решаваща роля при определянето на възможностите на библиотеките при изпълнение на основната им обществена мисия, за сметка на традиционно приложимите при използването на аналогови ресурси законови изключения и ограничения от авторското право. Често липсва яснота дали конкретни хипотези на свободно използване, предоставени на библиотеките от закона, могат да бъдат преодолени чрез договорни средства, а когато наличните законови норми са от задължителен и императивен характер, това обстоятелство може да бъде пренебрегнато от реалните лицензионни практики.

Проектът се основава на сходно проучване на Британската библиотека от 2008 г. Той предвижда анализ на договори, предложени на библиотеки от доставчици, и има за цел да оцени степента, в която те включват условия, изрично или имплицитно лишаващи библиотеките от възможности, предоставени им от авторскоправния закон. Изследването ще се проведе от д-р Ана Лазарова (Цифрова република/ Софийски университет). Окончателният доклад трябва да бъде публикуван в началото на юни 2023 г. 

Резултатите от изследването ще позволят на KR21 да оцени сериозността на проблема, а оттам и необходимостта от ясни действия в защита на правата на библиотеките и крайните ползватели.

Цифрова република е и национален координатор на програмата Knowledge Rights 21 (KR21) за България.

Related Posts

Leave a comment