Стаж в Цифрова република

Internship (1)

Вълнувате се от защитата на цифровите права на Вас и хората около Вас; искате България да е лидер за пример в управлението на цифрова среда; борите се за отворен достъп до образователни ресурси и утвърждаване на стабилни и широки образователни изключения на авторското право; имате нулева толерантност към дезинформацията и следите изкъсо дали алгоритмите на социалните медии не засят свободата на словото, то тогава ние от Цифрова република търсим точно Вас.

Какво предлагаме? 

 • Възможност за провеждане на стажове за мотивирани студенти и млади специалисти от различни области, които имат интерес към прилагането на цифровите технологии в ежедневието в интерес на обществото.
 • Работа с млади специалисти в различни направления, които вярват, че гражданското общество може да е двигател на променя, която да гарантира защитата на цифровите права на гражданите и да превърне България в държава, в която правата на интернет потребителите са защитени, а  свободният достъп до информация е правило, а не изключение. 
 • Среда, в която Вашите идеи ще са ценени, а нашият опит ще бъде споделян. 
 • Възможност да допринесете в общата кауза за защита на цифровите права в България и да станете част от една общност, която работи с ясна цел. 
 • Неплатен стаж с продължителност 3 месеца. 
 • При успешно провеждане на стажа стажантът получава атестация за представянето си и служебна бележка/сертификат/удостоверение.
 • Вашата обратна връзка е ценна за нас, така че ще я очакваме по всяко време. 

В кои области работим? 

 • Авторско право и интелектуална собственост;
 • Противодействие на дезинформация;
 • Цифровизирането на образованието, културното наследство и предприемачеството в България;
 • Правна клиника (работилница по IP & IT право).

Изисквания към кандидат-стажантите

 • Интерес в областта на цифровите права, политики  и наука. 
 • Записана бакалавърска (3-ти или 4-ти курс), магистърска или докторска програма в български и чуждестранни висши училища. 
 • Стажът е насочен предимно към специалности в областите право, политически науки, европеистика, информационни технологии, както и специалности с информационно-медиен профил или имащи отношение към цифровите технологии.
 • Отлично владеене на български, писмено и говоримо.
 • Владеене на чужд език.

Кога да кандидатствате?

 • От 20 февруари до 5 март
 • От 15 до 30 юни
 • От 15 до 30 октомври

Как да кандидатствате? 

Изпращатете документите си на internship@digrep.bg 

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография.
 • Мотивационно писмо : посочете Вашите личните мотиви за кандидатстване за стаж при нас, сферите на интереси и предпочитана област от нашата дейност, по която искате да работите.
 • Други (по Ваша преценка).

Кога ще Ви отговорим?

В 15 дневен срок след изтичане на съответния срок за кандидатстване, кандидатите ще бъдат повикани на интервю. След провеждане на интервюто в 15 дневен срок одобрените кандидати ще бъдат информирани и резултатите, като при желание от тяхна страна, е възможно  имената им ще бъдат публикувани на интернет страницата на Сдружението.

Related Posts

Leave a comment