Цифрова република е национален координатор на програмата KR21 за България

KR21 logo

Цифрова република е партньор на програмата Knowledge Rights 21 (KR21) за България с национален координатор – Ана Лазарова.

KR21 е програма на Stichting IFLA Foundation, подкрепена от фонда Arcadia, в партньорство с Международната федерация на библиотечните асоциации и институции (IFLA), LIBER Europe и SPARC Europe. Тя има за цел да мобилизира силна и устойчива мрежа от национални застъпници в сферата на авторското правов подкрепа на реформирането на достъпа до научни изследвания, образование и култура.

Основните цели на KR21 включват улесняване на справедлив достъп до електронни книги, защита на правата на ползвателите съгласно авторскоправното законодателство, насърчаване на въвеждането в Европа на отворени и гъвкави норми относно свободното използване на закриляни материали, които да  подпомагат научните изследвания, достъпа до научни публикации, както и преподаването и обучението.

Списък и допълнителна информация за националните координатори в рамките на програмата можете да видите тук.

Related Posts

Leave a comment