Достъп до знание

access libraries (1)

02 фев.: Как договорите с издатели влияят на възможностите на библиотеките да предоставят достъп на публиката до колекции

Цифрова република ще проведе изследване на степента, в която основните мисии на библиотеките могат да бъдат ограничени по…

blur-book-book-stack-256517

17 май: Позиция относно авторските права и образованието

Правото на образование е основно човешко право и представлява един от фундаментите на съвременната човешка култура. Правото на…

abstract-ai-art-355948

20 апр.: Как ще се отрази проектодирективата за авторското право на образованието?

Два са основните текста на проекта за директива за авторското право в цифровия единен пазар, които ще се…