1_6ZOz2g1ry5n1TV5ZY3cyLA

На 1 Април 2018 г. Цифрова Република се присъедини към Декларацията от Кейптаун за отворено образование. Цифрова Република споделя принципите, заложени в Декларацията от Кейптаун – активно участие в движението за отворени образователни ресурси и политики на отворено образование.

Декларацията от Кейптаун за отворено образование е публикувана за първи път на 22 януари 2008 година и от тогава насам е подписана от стотици обучители, училища, университети, неправителствени организации, съюзи, фондации и правителства от цял свят. Тяхната основна позиция е, че чрез интернет трябва да се осигури свободен достъп на всички хора до натрупаното колективно знание, а образованието да стане максимално достъпно и ефективно.

По повод 10-годишнината от съставянето на Декларацията от Кейптаун беше публикувана брошура, която отразява постигнатия напредък и посочва десет насоки за отворено обучение, а именно:

  1. Открита комуникация
  2. Овластяване на следващото поколение
  3. Осъществяване на връзка с други отворени движения
  4. Отворено образование за развитие
  5. Отворена педагогика
  6. Мислене извън институцията
  7. Данни и анализ
  8. Отвъд учебника
  9. Отваряне на публично финансирани ресурси
  10. Реформа на авторското право за образование

С цялата брошура може да се запозанете тук.

Изображение: CPT+10 Booklet, автор: Nicole Allen

Related Posts

Leave a comment