Столична библиотека в цифрова градска среда

20140616_Sofia_105

Вчера и днес (23 и 24 октомври 2018) “Цифрова република” се включи в Юбилейна научна конференция по случай 90-годишнината на Столична библиотека – „Библиотеката в / и града”.

Във вчерашните панели на конференцията взеха участие проф. Михаил Неделчев, проф. Калин Янакиев, доц. Георги Лозанов, проф. Александър Кьосев, проф. Анна Кръстева, проф. Вера Ганчева и др.

Нашите юристи Пламена Попова и Ана Лазарова, в качеството им на “цифроваци”, но също и като част от общността на Creative Commons България, модерираха сутрешния панел “Библиотеките в концепцията на ЕС за умния град” и участваха в него с няколко теми, свързани с цифровизирането на културното наследство и колекциите на библиотеките в частност; действащото законодателство, касаещо дейността на културните институции и готвените промени на европейско и национално ниво; авторското право в контекста на цифровизирането на библиотечните колекции и стандартизирани лицензи и означения на авторскоправния статус на произведенията, които се използват при предоставянето на обществен достъп до тях.

В панела взеха участие също д-р Мария Бранкова – ръководител направление “Библиотечни колекции” и Радосвета Радева – ръководител направление “Информационни ресурси. Дигитален център” в Столична библиотека, които говориха за цифровите платформи на Столичната библиотека, в това число Дигитална платформа “Сердика”; Д-р Валя Симеонова от УниБИТ и Теодора Костадинова от Народна библиотека “Иван Вазов” – Пловдив, която представи разработен от нея софтуер за библиографско цитиране по БДС – ISO 690:2011. За наше всеобщо удовлетворение, Теодора бе публикувала разработения от нея инструмент под СС лиценз.

В конференцията взе участие и още един член на сдружението – доц. Вася Атанасова, която, като един от най-видните представители на уики-общността в България, говори за сътрудничеството между Уикипедия и библиотеките и многото съвместни инициативи за отваряне на достъпа на публиката до колекциите на институциите за културно наследство.

Благодарим на Столична библиотека за поканата да участваме в конференцията и пожелаваме още много десетилетия успешна дейност!

Също така пожелаваме на членовете на екипа  на библиотеката да са все така будни и напредничави в мисията си да опазват културното ни наследство и да осигуряват достъп на гражданите до него.  

Снимка - източник: Wikimedia Commons; автор: Mark Ahsmann; свободен лиценз: CC BY-SA 4.0

 

Related Posts

Leave a comment