Как да се включим в обсъждането на европейската стратегия за данните?

Screenshot (16)

Европейска стратегия на данните

Данните са крайъгълният камък на цифровата икономика, но все още сме далеч от разкриването на пълния им потенциал като двигател на иновации. Именно затова Европейската комисия (ЕК) е в процес на утвръждаване на европейска стратегия за данните, която да увеличи ползите за обществото от използването на големи масиви от данни.

В основата на стратегията на ЕК стои създаването на единен пазар на данни, който да позволи свободното движение на данни в ЕС между различните сектори. Целта е създаването на сигурна правна рамка за движението лични и нелични данни при спазване на съществуващите европейски правила за неприкосновеността на личния живот, защитата на данните и правото в областта на конкуренцията.

Според ЕК европейската стратегия за данни е начинът Европа да настигне САЩ и Китай, които вече са наложили по цял свят своите концепции за достъпа и използването на данни. Европейският подход обаче ще бъде различен – той няма да цели монетизацията на данни за сметка на неприкосновеността, нито пък централизираното им използване за наблюдение на населението. Европа държи да постави човека в центъра и да създаде баланс между широкото използване на данни и запазването на високи стандарти за правото на личен живот и за сигурността.

Ще успее ли Европа да уравновеси двете крайности в съществуващите подходи към използването на данни? Може сами да прецените дали предвидените средства са ефективни като се запознаете със стратегията тук.

Как да вземем участие?

В началото на месец март ЕК старитира обществена консултация относно европейската стратегия на данните. Всеки може да вземе участие в консултацията като попълни специален въпросник. Той е структуриран в два раздела.

  1. Раздел 1 цели да събере мнения относно стратегията за данните като цяло.
  2. Раздел 2 цели да събере информация относно три специфични аспекта:
    • Как да бъдат управлявани данните в ЕС така че максимално да се увеличат социалните и икономическите ползи от им;
    • Списък на ЕС с набори от данни с висока стойност;
    • Ролята на саморегулирането за прилагане на правилата за обработване на данни.

Обществената консултация ще е отворена до края на работния ден на 31 май 2020 г.

Изображение: страница на Европейската комисия, CC-BY

Related Posts

Leave a comment