Край на преговорите в Съвета относно авторскоправната реформа

4

Този петък, 25 май, след няколко месеца разгорещени преговори и множество промени и добавки в спорните текстове на проекта за Директива относно авторското право в единния цифров пазар, Комитетът на постоянните представители (Корепер) на Съвета на Европейският съюз постигна нещо като компромис или поне временно примирие.

За съжаление на гражданския сектор, процесът в Съвета приключи с набор от противоречиви проекторазпоредби, като нашето Председателство получи мандат за преговори с Европейския парламент във финалния етап от законодателния процес – т.нар. триалог. Мандатът за преговори се базира върху последното предложение за компромис, формулирано от Българското председателство предходната седмица, на 17 май.

Както може да се очаква, най-спорни остават текстовете на чл. 11 и чл. 13 от проектодирективата.

По отношение на чл. 11 – новото сродно право на издателите на новини (т.нар. данък върху препратките) има спор дали критерият за включване в/изключване от новото сродно право да е оригиналност или дължина на използван откъс от публикация. Смущаващо е, че компромисът на Българското председателство предоставя възможност при транспонирането на бъдещата директива всяка страна членка да избира сама критерия.

Това изглежда лесно краткосрочно решение за постигане на бързо и повърхностно съгласие по реформата, но в дългосрочен план, разбира се, би предизвикало хаос и би било в пълен ущърб на заявената цел на реформата за уеднаквяване на авторскоправната уредба в цифровия единен пазар.

Що се отнася до разпоредбата на прословутия чл. 13, то с всеки следващ проект на председателството ни за компромис тя ставаше все по-сложна и все по-объркана, като крайният резултат е набор от мътни дефиниции, с което предвиждаме задължение за филтриране, без да да го наричаме така.

Все още има надежда здравият разум да надделее

В петък Съветът е гласувал да даде мандат на Председателството да започне преговори с Европейския парламент. Това означава, че процесът по преговори на ниво Съвет, за момента е приключил.

За щастие процесът в Съвета не е завършил с приемане на т.нар. „общ подход“, при който Съветът постига окончателен компромис и гласува и приема обвързващо полотически решение по даден въпрос. При дадения „мандат за преговори“, редица въпроси остават отворени и окончателното политическо решение се предвижда да бъде взето при Триалога.

В този смисъл, държавите-членки все още могат да променят позициите си по противоречивите текстове.

Позиция на държавите-членки

Според информацията, с която разполагаме към настоящия момент, картинката не е розова. Таблица, публикувана от немския член на Европейския парламент Юлия Реда, показва, че повечето държави-членки заемат позиция „за“ въвеждане на ново сродно право на издателите на новини и новото задължение на интернет посредниците да филтрират потребителско съдържание. Според френските Контекст и Аженс Юроп в Съвета против спорните промени са гласували Германия, Словения, Белгия, Нидерландия, Финландия и Унгария.

Какво предстои?

При приключила процедура на ниво Съвет, това, което гражданските организации и всички потенциално засегнати играчи на цифровия пазар очакват със затаен дъх, е решението на Европейския парламент. Вотът по проектодирективата във водещата комисия в Парламента – тази по правни въпроси, е насрочен за 21 юни.

Цифрова република напомня, че двама български евродепутати са на ключови позиции при вземане на решенията по реформата – Емил Радев от ГЕРБ и Ангел Джамбазки от Обединените патриоти.

Емил Радев неколкократно публично се е обявявал за приятел на библиотеките и защитник на интересите им в Европарламента. Предвид твърдата позиция както на родните библиотеки, така и на международните библиотечни асоциации, против голяма част от новите проекторазпоредби, в това число въвеждането на онлайн филтри (чл.13), следва да се очаква, че Радев ще гласува в тази линия.

Ангел Джамбазки, от своя страна, зае твърда позиция в пресата против въвеждането на ново право на издателите на новини (чл.11) и неколкократно се е обявявал в социалните мрежи против онлайн филтрирането (чл.13), но напълно липсва от преговорите в Брюксел и в негово отсъствие сътрудниците на групата му подкрепят и двете предложения.

И двамата наши членове на Европейския парламент, обаче, до момента не са заели официална позиция как ще гласуват по проектореформата. Надяваме се крайният резултат да съответства на заявеното в техните публични изяви.

Related Posts

Leave a comment